Stjärnestoffs Officiella Webshop


TIAN - Stjärnestoff Kosttillskott170 kr

INGREDIENSER

Fyllnadsmedel (dicalciumfosfat), Stabiliseringsmedel (mikrokristallinisk cellulosa,

dextrat), Ytbehandlingsmedel (magnesiumstearat), Natriumsalter av ortofosforsyra


OBS ! Tänk på att rekommenderat intag ej bör överskridas. Använd ej Stjärnestoffs

produkter som alternativ till kost. Bör förvaras oåtkomligt för barn.